Zpět na reference

MY DVA group a.s.

Klient: MY DVA group a.s.
Typ: Ideová a koncepční řešení, grafické zpracování, sazba a pre-press
Realizováno: Září 2010Popis:

Náš dlouholetý klient MY DVA nás vyzval k nelehkému úkolu konsolidovat několik doposud samostatně působících značek pod jednu značku MY DVA, kdy jednotlivé komoditní značky budou v budoucnu vnímány jako komoditní podznačky. Tuto výzvu jsme přijali a ke spokojenosti klienta finalizovli do konečné podoby včetně korporátní identity, kterou již postupně doplňujeme o aktuální aplikace jako jsou produktové listy apod.

Cílem této konsolidace bylo nejen zefektivnění marketingu, ale také optimalizace nákladů s marketingem souvisejících. Dalším důležitým kritériem je zvýšení obecného povědomí o celém produktovém portfoliu společnosti napříč celým spektrem všech podznaček směrem ke stávajícím klientům.

Související odkazy:
SOLAR ENERGY "Jdeme za sluncem" - brožura
MY DVA group - Signmaking

Poskytnuté služby:
Loga a firemní identita
Kreativa a grafický design

Další reference