Zpět na reference

Čísla nelžou ...

Klient: Alfa Classic
Typ: Ideová a koncepční řešení, grafické zpracování, sazba a pre-press.
Realizováno: Srpen 2009Popis:

Pro společnost Alfa Classic jsme vytvořili koncept kampaně na podporu prodeje pro oborové periodikum, časopis Úklid+. Základní koncept je postaven na vyznamných benefitech společnosti Alfa Classic vyjádřených formou čísel se sloganem "Čísla nelžou ...".
Kampaň byla zakončena obecným blahopřáním do nového roku v návaznosti na zvolený vizuál.

Poskytnuté služby:
Kreativa a grafický design
Produkce a realizace

Další reference