Zpět na reference

For your personal solutions

Klient: Alfa Stream
Typ: Ideové a koncepční řešení, grafické zpracování, sazba, pre-press a produkce
Realizováno: Červen 2005Popis:

Společnost Alfa Stream, se zaměřuje na poradenskou a konzultační činnost v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů. Vychází z moderního pojetí, které chápe tento obor jako rozhodujícího činitele pro úspěšnost a konkurenceschopnost společnosti. Nejprve jsme vytvořili logo a základní prvky vizuálního stylu. Následně jsme zpracovali jednoduchou brožuru pro základní představení firmy, vize a poslání.

Poskytnuté služby:
Loga a firemní identita
Kreativa a grafický design
Produkce a realizace
Fotoprodukce

Další reference