Zpět na reference

Nový web a čtvrtletník ACRI ve znamení jednoduchosti

Klient: ACRI
Typ: Webdesign a tvorba WWW, Kreativa a grafický design
Realizováno: Únor 2014
Odkaz: http://www.acri.czPopis:

Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) je naším klientem už více než deset let. V rámci naší spolupráce web upravujeme, aby reflektoval vývoj samotné ACRI a s ohledem na nové trendy technologií, designu i uživatelského komfortu. Hlavním záměrem aktuálního redesignu je kromě úpravy celé struktury a zjednodušení menu také důraznější přechod na formát informačního portálu, a to nejen pro členy asociace. Pro design využíváme zejména žlutou barvu, která kontrastuje s chladnou modrou z původního vizuálu ACRI. Ke žluté jsme zvolili šedé odstíny jako doplňkové.

Web jsme pro větší přehlednost rozdělili do jednotlivých tematických bloků, ve kterých se publikují novinky z daných oblastí.

Čtvrtletník ACRI ještě přehlednější

Design ACRI news jsme aktualizovali každé dva až tři roky. V nové redesignu je největší změnou titulní stránka, zdůraznění názvu pomocí kapitálek a tučného písma (jeho barva se liší vždy podle zvolené fotografie). Oproti předchozí variantě působí upravená titulka elegantněji, přičemž je v plném souladu s redesignem webové prezentace. Žlutá barva, kterou jsme použili na zvýraznění jednotlivých prvků na titulce i uvnitř časopisu, je hravá a zmírňuje strohost tématu i layoutu, zároveň působí moderním a neotřelým dojmem. Pruh s upoutávkou na další články titulní stránku „usazuje“ a dává možnost, díky použití určité barvy nebo motivu, zajímavě doplnit velkou tematickou fotografii Layoutu. Článku dominují velké fotografie a zvýrazněné pasáže, které činí text přehlednějším a čitelnějším. Černý pruh v záhlaví stránek shrnuje důležité údaje a výrazně se podílí na orientaci čtenáře v časopise.

Poskytnuté služby:
Webdesign a tvorba WWW

Další reference