Zpět na reference

Vizuální styl Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Klient: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Typ: Ideová a koncepční řešení, grafické zpracování, produkce a realizace
Realizováno: Březen 2013Popis:

Pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy jsme navrhnuli nové logo a novou vizuální identitu. Zadáním klienta bylo vytvořit koncept, který v sobě bude spojovat zdánlivě neslučitelné prvky jednotlivých sekcí fakulty (geologie, biologie, chemie a geografie). Během dvou kol výběrového řízení jsme představili 3 koncepty, z nichž do finále postoupil návrh, který jsme nazvali „améba“ – jednalo se o univerzální grafický symbol, v kterém se prolínali všechny sekce PřF UK, zároveň jsme zpracovali jeho aplikaci na mnohé vizuály – brožury, propagační tiskoviny, inzerce atd. Bohužel náš návrh ve výběrovém řízení neuspěl, přesto se o naše návrhy chceme s Vámi podělit.

Poskytnuté služby:
Loga a firemní identita
Kreativa a grafický design

Další reference