Klient: ACRI
Typ: Ideová a koncepční řešení, grafické zpracování, sazba, pre-press, produkce a realizace
Realizováno: Leden 2011Popis:

ACRI - Asociace Podniků Českého Železničního Průmyslu nás oslovila s projektem brandingu stanoviště české delegace na mezinárodním veletrhu InnoTrans v Berlíně. Zpracovali jsme kompletní vizuální podobu stánku české výpravy. Tento projekt byl podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu, a proto bylo nutné zachovat prvky vizuální komunikace České republiku a zároveň vymyslet doplňující a originální řešení komunikace ACRI. V rámci prezentace ACRI a firem, které asociace sdružuje jsme na veletrh připravili řadu reklamních materiálů, od pozvánek až po inzerci. Celý veletrh v Berlíně se vydařil a naše pojetí vizuální prezentace mělo velký úspěch. Naše spolupráce s ACRI nadále pokračuje tvorbou pravidelných ročenek a dalších podpůrných reklamních materiálů.

Poskytnuté služby:
Loga a firemní identita
Kreativa a grafický design
Produkce a realizace

Další reference